Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ 4ΗΣ ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

4Η ΔΥΠΕ ΚΥ Ψ8Δ1ΟΡ1Ο-ΩΤΕ

Σας κοινοποιούμε την  υπ’αριθ. πρωτ.: 5737/09-02-2021  Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. για τα Κέντρα Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας  Μακεδονίας και Θράκης.