Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ. ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Γ Ν ΔΡΑΜΑΣ

ΩΘ4Ε4690ΒΡ-92Ξ

Στη διάθεσή σας,
Ματζιάρη Ειρήνη-Ελένη
Υπάλληλος Τμ. Διαχ. Ανθρώπινου Δυναμικού
T: +302521350204

Email: grafeio.prosopikou@dramahospital.gr

Url: www.dramahospital.grΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, Τέρμα Ιπποκράτους, Τ.Κ. 661 32 – ΔΡΑΜΑ
(GENERAL HOSPITAL OF DRAMA, Terma Ippokratous, GR 661 32 – DRAMA)