Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΤΕΚΑ ΘΕΣΕΩΝ -15982]15.9.21

ΨΠΩΛ4690ΒΡ-4ΘΛ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΤΕΚΑ ΘΕΣΕΩΝ -15982]15.9.21

Σας διαβιβάζουμε την με αριθμ.πρωτ.:15982/15.09.2021 Προκήρυξη θέσεων ιατρών Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν.Δράμας σε εφαρμογή της με αριθμ.πρωτ.:Γ4α/Γ.Π.49607/07.09.2021 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ:ΩΦΒΙ465ΦΥΟ-ΤΕΟ) Απόφαση Έγκρισης του Υπουργείου Υγείας  και παρακαλούμε για την ανάρτησή της.

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

Με εκτίμηση

Αναστασία  Φουλίδου

ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

Τμήμα Διαχείρισης  Ανθρώπινου Δυναμικού

Γενικό Νοσοκομείο Δράμας

Τ: 2521350204 ,2521350217

Email: grafeio.prosopikou@dramahospital.gr