Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ Γ.Ν.ΔΡΑΜΑΣ

67Ε54690ΒΡ-74Π-1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ Γ.Ν.ΔΡΑΜΑΣ

Καλημέρα !

Σας διαβιβάζουμε την υπ’αριθ. 20644/08.12.2023  ( ΑΔΑ: 67Ε54690ΒΡ) Ορθή επανάληψη  της  Προκήρυξης  δύο(2) θέσεων ιατρών κλάδου ΕΣΥ του Γ.  Νοσοκομείου  Δράμας