Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΓΛΟΦΩΝΟΥ ΠΜΣ APPLICATION OF ENDOSCOPIC SURGICAL TECHNIQUES IN GYNECOLOGY ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00015

Προκήρυξη του Αγγλόφωνου ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Με εκτίμηση,
Δρ. Αλεξάνδρα Καραγιάννη
Γραμματεία MSc in Endoscopic surgical techniques in gynecology
Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ
τηλ: 2310.999.338, 6951264780
email: alkaragi@auth.gr