Συνέδρια

Προκαταρκτικό Πρόγραμμα 48ου ΕΠΙΣ, 12-14 Μαΐου 2022, Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα










Προκαταρκτικό Πρόγραμμα 48ου ΕΠΙΣ, 12-14 Μαΐου 2022, Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα






Προκαταρκτικό Πρόγραμμα 48ου ΕΠΙΣ, 12-14 Μαΐου 2022, Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα