Συνέδρια

Προκήρυξη 4ου κύκλου σπουδών ΠΜΣ Νεφρολογίας ΔΠΘ

Πρόσκληση 4ου κυκλ

Αίτηση 2023

Προκήρυξης του 4ου κύκλου σπουδών του ΠΜΣ Νεφρολογίας ΔΠΘ για το Ακαδ.έτος 2022-2023

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών μέχρι 31/01/2023

Συνημμένα αποστέλλουμε τα σχετικά έγγραφα

Σας ευχαριστούμε πολύ

Με εκτίμηση
Θεοδώρα Φώτη
Γραμμ. Πανεπ.Νεφρολογικής Κλινικής ΠΓΝΑ                                                                                                                                                   Γραμμ. ΠΜΣ Νεφρολογίας                                                                                                                                                                                   τηλ:2551030341, 2551353145