Ανακοινώσεις

Προκήρυξη Π.Μ.Σ. “ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ-ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ” 2021-22

ATT00069

ATT00072

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ/Η

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Κοινωνική- Προληπτική Ιατρική και Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας».

Ο κύκλος του Π.Μ.Σ. διαρκεί τρία (3) εξάμηνα και μετά από επιτυχή εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (κατά το Γ΄ εξάμηνο), ολοκληρώνεται με την απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Κοινωνική- Προληπτική Ιατρική και Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας» με ειδίκευση στην «Πρόληψη και Δημόσια Υγεία» ή στην «Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας», ανάλογα με την επιλογή ειδίκευσης των φοιτητών.

Η υλοποίηση των μαθημάτων σε προκαθορισμένα Σαββατοκύριακα, καθιστά εφικτή την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. από εργαζόμενους.

Υποβολή αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22: 20 Απριλίου- 31 Ιουλίου 2021. 
Η έναρξη των μαθήματων ορίζεται τον Οκτώβριο του 2021.

Επισυνάπτεται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.  http://publichealth-qualitycare.med.auth.gr/

                               Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου

Υγιεινής, Κοινωνικής – Προληπτικής Ιατρικής
και Ιατρικής Στατιστικής

Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης
Καθηγητής Υγιεινής και Κοινωνικής Ιατρικής