Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη Θέσης Ιατρού στη Ζάκυνθο – Ιατρική Φροντίδα Ζακύνθου – Zante Medical Care

 

Αγγελία για Ιατρό – Zante Medical Care (1)

Θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι η Ιατρική εταιρία “Ιατρική Φροντίδα Ζακύνθου – Zante Medical Care” με έδρα τη Ζάκυνθο προκήρυξε θέση ιατρού για στελέχωση του ιατρικού μας κέντρου και των περιφερειακών ιατρείων.

Θα παρακαλούσαμε να αναρτήσετε τη σχετικά αγγελία στο ανάλογο πεδίο στις εγκαταστάσεις σας ή την ιστοσελίδα σας.

Παρακαλούμε βρείτε επισυναπτόμενη την αγγελία που θα επιθυμούσαμε να αναρτήσετε ή μπορείτε να αντιγράψετε το παρακάτω κείμενο.

 H ιατρική εταιρία Zante Medical Care με έδρα τη Ζάκυνθο προσφέρει εργασία σε ιατρούς με ειδικότητα (παιδιατρική, παθολογική, ορθοπαιδική, Ω.Ρ.Λ. και γενική ιατρική) ή άνευ ειδικότητας, για στελέχωση ιατρικού κέντρου και περιφερειακών ιατρείων κατά την θερινή περίοδο 2019. Μισθός πολύ ικανοποιητικός. Αποστολή βιογραφικών στο email: info@zantemedcare.gr. Τηλ. επικοινωνίας 6984 263 172  ”