Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσεων Ιατρικών Λειτουργών ΟΚΥπΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 8 ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

προκήρυξη θέσεων Ιατρικών Λειτουργών από τον ΟΚΥπΥ

Άντρη Σταυρίδου

Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού

Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ)

Τηλ: 22212800

Γραφ.: 22212854

Φαξ: 22665100

Ηλ. Ταχυδρομείο: a.stavridou@shso.org.cy

Διεύθυνση: Αγίου Αντωνίου 2, Τ.Κ. 2100, Αγλαντζιά, Λευκωσία

www.shso.org.cy