Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη για Δημοσίευση 23/7/2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5 ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Σας αποστέλλω την επισυναπτόμενη προκήρυξη,  η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα Παρασκευή 23/7/2021 από τον ΟΚΥπΥ (Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας) της Κύπρου

Είμαστε στη διάθεση σας.

Ευχαριστώ για την συνεργασία!

Με εκτίμηση,

Άντρη Σταυρίδου

Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού

Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ)

Τηλ: 22665598

Φαξ: 22605623

Ηλ. Ταχυδρομείο: a.stavridou@shso.org.cy