Συνέδρια

Πρακτικά Σεμινάρια// Συνοπτικό Πρόγραμμα// 49ο ΕΠΙΣ, 11-13 Μαΐου 2023, Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα


Ευχές // Πρακτικά Σεμινάρια// Συνοπτικό Πρόγραμμα// 49ο ΕΠΙΣ, 11-13 Μαΐου 2023, Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα


Ευχές // Πρακτικά Σεμινάρια// Συνοπτικό Πρόγραμμα// 49ο ΕΠΙΣ, 11-13 Μαΐου 2023, Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα