Ανακοινώσεις

ΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_2024-2025-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Επισυνάπτονται η προκήρυξη, η αίτηση υποψηφιότητας και η αφίσα του ΠΜΣ της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ,

“Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία”.

Με εκτίμηση,

Γραμματεία του ΠΜΣ

210 7462164