Ανακοινώσεις

ΠΜΣ Κοινωνική – Προληπτική Ιατρική & Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας

Prokirixi_MSc_2022-23

Το Τμήμα Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Κοινωνική- Προληπτική Ιατρική και Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας».

Ο κύκλος του Π.Μ.Σ. διαρκεί τρία (3) εξάμηνα και προφέρει  ειδίκευση σε δύο τομείς αιχμής διεθνώς στο χώρο της υγείας. Πρόκειται για τo μοναδικό μεταπτυχιακό στην Ελλάδα με τις ειδικεύσεις:

– Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας/ Quality in Healthcare &

– Πρόληψη και Δημόσια Υγεία/ Prevention and Public Health

Η υλοποίηση των μαθημάτων, δια ζώσης και διαδικτυακά- σε προκαθορισμένα Σαββατοκύριακα (1 ΣΚ κάθε 2-4 εβδομάδες) κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα, καθιστούν εφικτή την παρακολούθησή του από εργαζόμενους.

Υποβολή αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23: 1 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου. Η έναρξη των μαθήματων ορίζεται τον Οκτώβριο του 2022.

Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ   http://publichealth-qualitycare.med.auth.gr/

Επισυνάπτεται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. για το ακαδ. έτος 2022-23.

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης

Καθηγητής Υγιεινής και Κοινωνικής Ιατρικής

Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ.