Συνέδρια

Παράταση Υποβολής Εργασιών στο 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΩΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023

Η Οργανωτική Επιτροπή του

26ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Εσωτερικής Παθολογίας

λαμβάνοντας υπόψη τα πολλαπλά αιτήματα ενδιαφερομένων συγγραφέων, ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής εργασιών

έως και την 10η Ιουλίου 2023.

Η υποβολή των περιλήψεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Συνεδρίου.

Για να δείτε τις οδηγίες σύνταξης και να υποβάλλετε την εργασία σας

κάνετε κλικ στο παρακάτω Link

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ