Συνέδρια

Παράταση Υποβολής Εργασιών-Θεματολογία Συνεδρίου: 46ο ΕΠΙΣ, 13 – 16 Μαΐου 2020, Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η Προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων πήρε Παράταση μέχρι:
Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τις Οδηγίες Συγγραφής Περιλήψεων

Εγγραφές

Η εγγραφή για την παρακολούθηση του Συνεδρίου ανέρχεται:

  • 100,00€ για τους ειδικούς γιατρούς
  • 50,00€ για τους ειδικευόμενους γιατρούς
  • Λοιποί επιστήμονες υγείας και φοιτητές δωρεάν

Σε περίπτωση υποβολής περίληψης είναι απαραίτητη προϋπόθεση η εγγραφή στο Συνέδριο ενός εκ των συγγραφέων της και ισχύουν τα παρακάτω:
100,00€ για τους ειδικούς γιατρούς
50,00€ για τους ειδικευόμενους γιατρούς
50,00€ για τους λοιπούς επιστήμονες υγείας και τους φοιτητές

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 46ου ΕΠΙΣ

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τη Θεματολογία του Συνεδρίου

Γραμματεία Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών

Διεύθυνση: Μαιάνδρου 23, 115 28 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-7211845
Email:iea@mednet.gr , mednet@mednet.gr
www.mednet.gr