Ανακοινώσεις

Παράταση προκήρυξης ΠΜΣ “Διαχείριση και Αποκατάσταση Βαρέως Πάσχοντα” , Τμήμα Ιατρικής ΠΘ

paratasi_Ioulios2023

aitisi23_24

Υποβολή αιτήσεων έως τις 31 Ιουλίου 2023

**Περιορισμένος αριθμός θέσεων**

Το ΠΜΣ «Διαχείριση και Αποκατάσταση Βαρέως Πάσχοντα» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης στη διαχείριση ασθενών που παρουσιάζουν βαριά νόσο ή βρίσκονται σε περίοδο αποκατάστασης από βαριά νόσο και την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης μέσω της έρευνας και της διεπιστημονικότητας.

Με εκτίμηση,

Σπανός Μιχαήλ

MSc, ΠΕ Πληροφορικής

Γραμματεία ΠΜΣ “Διαχείριση και Αποκατάσταση Βαρέως Πάσχοντα”

Τμήμα Ιατρικής, Βιόπολις, Λάρισα 41500

Κτίριο Βιβλιοθήκης 1ος όροφος

Τηλέφωνο: 2410-685602, 6986711941

e-mail: mscdavp@gmail.com , mscdavp@uth.gr

Webpage : https://www.med.uth.gr/pmsDABP/