Συνέδρια

Παιδιατρικές Ημέρες: 2024 Προκλήσεις για τον Παιδίατρο, 5-6 Οκτωβρίου 2024, Ολυμπιακό Μουσείο, Θεσσαλονίκη

ΑΦΙΣΑ

Με την επιστολή μας αυτή θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε τη διοργάνωση του Συνεδρίου Παιδιατρικές Ημέρες: 2024 Προκλήσεις για τον Παιδίατρο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 6 Οκτωβρίου 2024, στο Ολυμπιακό Μουσείο, στη Θεσσαλονίκη.

Το συνέδριο διοργανώνεται από την Παιδιατρική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.globalevents.gr