Ανακοινώσεις

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) -ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ-Γ.Ν.ΔΡΑΜΑΣ

ΨΗΗ0469079-Χ68 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Καλησπέρα

Σας αποστέλλω τη δημοσιευμένη προκήρυξη (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

του Γ.Ν. Δράμας για τρεις (03) θέσεις ιατρών Ε.Σ.Υ. με βαθμό Συντονιστών Διευθυντών.

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

Με εκτίμηση

Αναστασία  Φουλίδου

ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

Τμήμα Διαχείρισης  Ανθρώπινου Δυναμικού

Γενικό Νοσοκομείο Δράμας

Τ: 2521350202 ,2521350217

Email: grafeio.prosopikou@dramahospital.gr