Ανακοινώσεις

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 4ΗΣ ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 2

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Με  εκτίμηση

4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και  Θράκης

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού

Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων

ΠΛΗΡ: Θ. Μακρή
ΤΗΛ: 2313327896