Ανακοινώσεις

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ ΤΟΥ Γ.Ν.Κ-Ψ.Τ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ Γ.Ν.Κ -Ψ.Τ ΨΚΕΞ4690ΒΤ-32Δ(1)

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Δ/ΝΣΗ : 6ο ΧΙΛ. Ε.Ο ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΑΡΩΝΑ

Τ.Κ: 60 100 – ΠΟΛΗ: ΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΤΗΛ:2351352785 – 2351352889

Fax: 2351350115

Email: tmprosop@1228.syzefxis.gov.gr

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την απόφαση προκήρυξης 2 θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ ειδικότητας νευρολογίας και εσωτερικής παθολογίας σύμφωνα με την αρίθμ. Γ4α/Γ.Π οικ. 8252/7-2-2020 απόφαση του Υπουργείου Υγείας .

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικού Γ.Ν.Κ-Ψ.Τ

Στέφανος Μπαστρογιάννης