Ανακοινώσεις

ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΜΣ_ΔΠΘ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΜΣ-Αγγειακές-Προσπελάσεις-παράταση-υποβολής-υποψηφιοτήτων

Αφορά στην υποβολή δικαιολογητικών όσων ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το ΠΜΣ “Αγγειακές προσπελάσεις σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου” που εκπονείται στην Αγγειοχειρουργική Κλινική του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης υπό την επίβλεψη του Καθηγητή κ. Γεωργίου Γεωργιάδη.

Αποτελεί συνέχεια της αρχικής πρόσκλησης που σας είχε επίσης αποσταλεί.

Όποιος ενδιαφερόμενος επιθυμεί περισσότερες πληροφορίες, μπορεί να απευθυνθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιατρικής του ΔΠΘ (Μεταπτυχιακά, Προγράμματα).

Με εκτίμηση

Εκ μέρους του Καθηγητή κ. Γ. Γεωργιάδη

Αγάθη Π. Βολτέζου

Κωνσταντίνος Καλέντζης

Συνεργάτες ΠΜΣ

6978898941