Ανακοινώσεις

Μ.Π.Σ. “Ιατρική Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία” – προκήρυξη νέου κύκλου σπουδών – Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

αίτηση_ΜΠΣ_Ιατρ_Απεικ_2020

προκήρυξη_ΜΠΣ_Ιατρ_Απεικ_2020

προκήρυξη του νέου κύκλου σπουδών του Μ.Π.Σ. “Ιατρική Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία” για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Προκήρυξη νέου κύκλου σπουδών | Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021
Δημήτρης Αγγελώνιας

— Γραμματεία Π.Μ.Σ.Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ιατρική Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία”Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πανεπιστημιούπολη, 1ο κτίριο Ιατρικής,Δραγάνα, Αλεξανδρούπολη, 68 100Τηλ: (25510) 39891http://elkethop.alex.duth.gr/metaptychiako/