Θέσεις Εργασίας

Κλινική στην Πάφο της Κύπρου

Κλινική στην Πάφο της Κύπρου ζητά να προσλάβει Παθολόγους ή/και Γενικούς Ιατρούς για μόνιμη και σταθερή εργασία

Προφίλ υποψηφίου: 

 • Ελληνική υπηκοότητα (ή υπηκοότητα άλλου κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης).
 • Πτυχίο ΑΕΙ ημεδαπής ή αλλοδαπής με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών όπου απαιτείται.
 • Αδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
 • Αριστη γνώση του Αγγλικού γραπτού και προφορικού λόγου.
 • Άλλοι τίτλοι σπουδών ή μεταπτυχιακές σπουδές και η γνώση ξένων γλωσσών θα συνεκτιμηθούν.

Δεξιότητες υποψηφίου: 

 • Δυνατότητα προσαρμογής σε ένα δυναμικό και απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον
 • Συνέπεια στην εργασία, πνεύμα συνεργασίας
 • Επαγγελματική και ευγενική συμπεριφορά
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Εχεμύθεια

Η κλινική προσφέρει: 

 • Υψηλέςαποδοχές
 • Σημαντικές προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης
 • Περαιτέρω γνώσεις στον τομέα εργασίας
 • Σταθερό πρωινό ωράριο
 • Διαμονή

Βιογραφικά/ πληροφορίες στο info@tns.com.cy

Με εκτίμηση,

Dr Anastasios N. Tsiftsis (MD, MPH, LLM)

University of Manchester
3 Lysis, Building 9, Coral Bay, CY

P.O. Box 66880, 8593 Cyprus
tel/fax: +357 26 27 00 12
cell: +357 96 512 505
+44 07 955 41 6705
e-mail: tassos_tsiftsis@yahoo.gr
skype: anastasios.tsiftsis