Θέσεις Εργασίας

Ιατρικό Κέντρο

Προσφέρουμε ΔΩΡΕΑΝ συστέγαση εντός του ΕΛΛΑΝΙΟΥ Κέντρου Φυσικοθεραπείας και Αποκατάστασις Λτδ (ΓΕ.ΣΥ.) σε νέους ή μή ιατρούς παθολόγους, ορθοπεδικούς, νευρολόγους ή κ.ά. και με σκοπό την δημιουργία Ιατρικού Κέντρου.

Βρισκόμαστε στην Διγενή Ακρίτα 29, πάροδος Γρίβα 1, 2ος όροφος (φώτα Αγίου Αντωνίου) Λευκωσία Κύπρος τηλ 22-344170 και email : ellanionphysio@gmail.com