Θέσεις Εργασίας

ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Θεσεις.Νοσ.Κορ.2021

Αφορά επείγουσα ανάγκη για πρόσληψη ιατρών στο νοσοκομείο Κορίνθου σε θέσεις ΤΕΠ ή/και Χειρουργικής κλινικής, ιδιωτών συναδέλφων με σύμβαση εργασίας παροχής υπηρεσιών ή συναδέλφων που προτιμούν διορισμό ως επικουρικοί ΕΣΥ.