Θέσεις Εργασίας

Θέση Εργασίας για Ιατρό Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής

Δημοσιεύση Κενών Θέσεων Γιατρων

ζητούνται αιτήσεις για την πλήρωση θέσεων Ιατρικών Λειτουργών στο Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας «Αροδαφνούσα» και την Υπηρεσία Κατ’ Οίκον Φροντίδας Ασθενών στην Λευκωσία.

Θερμή παράκληση όπως μας αποστείλετε ενημέρωση μόλις γίνει η ανάρτηση.

Ευχαριστούμε.

Με εκτίμηση

Στάλω Μιχαήλ

Γραμματέας

Tel. + 357 22446222/  Fax + 357 22316822

stalo.michael@anticancersociety.org.cy

www.anticancersociety.org.cy

Δημήτρη Χάματσου 12, 2024 Στρόβολος

Τ.Θ. 25296, 1308 Λευκωσία