Θέσεις Εργασίας

θέσεις επικουρικών

ΥΠΑΡΧΟΥΝ 2 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ανακοίνωση διαθέσιμων θέσεων επικουρικών παιδιάτρων στο Γ.Ν.Φλώρινας που σας αποστέλλω , στο χώρο σας , προς ενημέρωση τυχόν ενδιαφερομένων. Ευχαριστώ θερμά , Ελένη Νικολοπούλου , Διευθύντρια Παιδιατρικής ΓΝΦ