Θέσεις Εργασίας

Ζητούνται συνεργάτες Ιατροί σε Ιατρικό Κέντρο στην Κύπρο.

Ιατρικό Κέντρο «Ο Απόστολος Λουκάς»
Το Ιατρικό Κέντρο «Ο Απόστολος Λουκάς» στη Λευκωσία – Κύπρος, ζητά συνεργάτες Ιατρούς με ειδικότητα την γυναικολογία .

Για επικοινωνία και περισσότερες πληροφορίες αποτείνεστε στο info@apostolosloukas.org
Μαρία Ψάλτη
Προσωπική Γραμματέας Ιατρικού Διευθυντή
Ιατρικό Κέντρο “Απόστολος Λουκάς”
Τηλ. +22100444
Φαξ. +22100445
apostolos.loukas@gmail.com
www.apostolosloukas.org