Θέσεις Εργασίας

Ζητείται γιατρός για τη παιδική κατασκήνωση Τσαφ Τσουφ

Ζητείται γιατρός για τη παιδική κατασκήνωση Τσαφ Τσουφ στο Ορφάνι Καβάλας
(Τούζλα), ο/η οποίος/α θα διαμένει για όλο το 24ωρο μέσα στο χώρο της
κατασκήνωσης.Οι περίοδοι λειτουργίας της κατασκήνωσης είναι οι εξής:

Α’ περίοδος: 17/6/22 – 1/7/22
Β’ περίοδος: 1/7/22 – 15/7/22
Γ’ περίοδος: 15/7/22 – 29/7/22
Δ’ περίοδος: 29/7/22 – 12/8/22
Ε’ περίοδος: 12/8/22 – 26/8/22
Περίοδος ΑΜΕΑ: 26/8/22 – 13/9/22

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο 2310-552522 ή στο email μας
info@tsaftsouf.gr

Γραμματεία κατασκήνωσης Τσαφ Τσουφ

τηλ : 2310552522  (Θεσσαλονίκη)

τηλ : 2594031402 (κατασκήνωση)

www.tsaftsouf.gr |info@tsaftsouf.gr