Συνέδρια

ΕΤΗΣΙΟ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Υγρών, Ηλεκτρολυτών και Οξεοβασικής Ισορροπίας, 30 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2022

ΕΤΗΣΙΟ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Υγρών, Ηλεκτρολυτών και Οξεοβασικής Ισορροπίας, 30 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 2022

Σας ενημερώνουμε ότι το e-mail σας χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των σκοπών δημοσιοποίησης του συνεδρίου, η δε επεξεργασία και διαχείρισή του υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και του ευρωπαϊκού δικαίου για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε newsletters καθώς και προωθητικά/διαφημιστικά ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails) άλλων συνεδρίων και επιστημονικών εκδηλώσεων παρακαλούμε ενημερώστε μας με ένα e-mail στο info@conferre.gr.

Πραγματοποιήστε τη δωρεάν εγγραφή σας

btn reg onsite

Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022

09:00-14:00 Κλινικό φροντιστήριο (40-50 ειδικευόμενους με προεγγραφές)
Φυσιολογία οξεοβασικής ισορροπίας – Ερμηνεία αερίων αίματος – Αερισμός πνευμόνων
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Μαυροματίδης
Θα έχει ως θέμα τη φυσιολογία της οξεοβασικής ισορροπίας, την ερμηνεία των αερίων και τον αερισμό των πνευμόνων. Ειδικότερα θα προηγηθεί εισήγηση για την φυσιολογία τόσο του αερισμού, όσο και της οξεοβασικής ισορροπίας και θα γίνει βήμα-βήμα ανάλυση των αερίων αίματος, ώστε να γίνει απόλυτα κατανοητή η ερμηνεία των αερίων. Τέλος θα συζητηθούν με το ακροατήριο παραδείγματα ασθενών με οξεοβασικές διαταραχές
17:15-17:30 Έναρξη – Χαιρετισμοί
17:30-19:10

Τραπέζι Ι
Διαταραχές ύδατος και ηλεκτρολυτών

Προεδρείο: Κ. Σόμπολος – Σ. Σπαΐα

17:30-17:50 Διαταραχές του νατρίου σε νοσοκομειακούς ασθενείς
Α. Ντέμκα
17:50-18:10

Διαταραχές του νατρίου στη χρόνια νεφρική νόσο
Ν. Καπλάνης

18:10-18:30 Εκτίμηση του ισοζυγίου του ύδατος και των ηλεκτρολυτών σε άτομα με βαρύ διαρροϊκό σύνδρομο
Χ. Πλέρος
18:30-18:50 Η χρήση των βαπτανών στην αντιμετώπιση της υπονατριαιμίας στην κλινική πράξη
Ε. Ντουνούση
18:50-19:10 Σχόλια – Παραδείγματα
Π. Πασαδάκης
19:10 – 19:30 Διάλειμμα καφές
19:30 – 21:10 Τραπέζι ΙΙ
Διαταραχές ηλεκτρολυτών Ι

Προεδρείο: Ν. Νικολακάκης- Α. Κυριαλάνης
19:30-19:50 Διαταραχές νατρίου και ύδατος σε παιδιά
Ν. Πρίνζα
19:50-20:10 Σημασία της υπο- και υπερ-καλιαιμίας σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια
Η. Μηνασίδης
20:10-20:30 Καρδιά και άλλες ηλεκτρολυτικές διαταραχές (νάτριο, ασβέστιο, φωσφόρος, μαγνήσιο)
Π. Κρίκη
20:30-20:50 Αντιμετώπιση ασθενούς με διαταραχή του καλίου στο ΤΕΠ
Α. Γεωργουλίδου
20:50-21:10 Σχόλια – Παραδείγματα:
Γ. Μπαλτόπουλος

Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2022

09:30-11.00 Τραπέζι ΙΙΙ
Διαταραχές ηλεκτρολυτών ΙΙ

Προεδρείο: Κ. Σιαμόπουλος – Φ. Χρηστίδου
09:30-09:50 Η χρήση των διουρητικών στην καρδιακή και τη νεφρική ανεπάρκεια
Π. Γεωργιανός
09:50-10:10 Επιπτώσεις της χρήσης των μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων σε υπερτασικούς, σε ασθενείς με νεφρική ή καρδιακή ανεπάρκεια
Κ. Στυλιανού
10:10-10:30 Σημασία του ισοζυγίου του νατρίου σε αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια
Δ. Μεϊμαρίδου
10:30-10:50 Υποδόρια και ενδοοστική χορήγηση υγρών διαλυμάτων
Χ. Μπαντής
10:50-11:10 Σχόλια-Παραδείγματα
Θ. Ελευθεριάδης
11:10-11:45 Διάλειμμα καφές
11:45-13:25 Τραπέζι ΙV
Διαταραχές ηλεκτρολυτών ΙΙΙ
Προεδρείο: Α. Παπαγιάννη – Δ. Παπαδοπούλου
11:45-12:05 Ασθενής με υπασβεστιαιμία
Χ. Δημητριάδης
12:05-12:25 Ο ρόλος του ασβεστίου και του φωσφόρου στον οργανισμό
Μ. Τσιάτσιου
12:25-12:45 Ασβέστιο και μαγνήσιο. Διαφορές και ομοιότητες των φυσιολογικών και παθολογικών τους επιπέδων
Μ. Γιαννοπούλου
12:45-13:05 Υπομαγνησιαιμία. Αίτια, κλινικές συνέπειες και αντιμετώπιση
Ε. Κασιμάτης
13:05-13:25

Σχόλια-Παραδείγματα
Κ. Κατωπόδης

13:30-14:30 Ελαφρύ γεύμα
14:30-17:00 Μεσημβρινή Διακοπή
17:00-18:40 Τραπέζι V
Οξεοβασικές και ηλεκτρολυτικές διαταραχές Ι
Προεδρείο: Β. Λιακόπουλος – Φ. Παπουλίδου
17:00-17:20 Επίπεδα ιονισμένου ασβεστίου και οξεοβασικές διαταραχές-Διάγνωση και αντιμετώπιση
Κ. Δερμιτζάκη
17:20-17:40 Ηλεκτρολύτες ορού και οξεοβασικές διαταραχές
Μ. Καλιεντζίδου
17:40-18:00 Καρδιά και οξεοβασικές διαταραχές
Ο. Μπαλάφα
18:00-18:20 Οξεοβασικές διαταραχές σε ηπατική ανεπάρκεια
Μ. Διβάνη
18:20-18:40 Σχόλια-Παραδείγματα
Μ. Θεοδωρίδης
18:40-19:00 Διάλειμμα καφές
19:00-20:40 Τραπέζι VI
Οξεοβασικές και ηλεκτρολυτικές διαταραχές ΙΙ
Προεδρείο: Ε. Παπαχρήστου – Ρ. Καλαϊτζίδης
19:00-19:20 Η σημασία της αλδοστερόνης στην οξεοβασική ισορροπία
Ι. Λαμπροπούλου
19:20-19:40 Ασθενής με οξεοβασική διαταραχή στο ΤΕΠ
Σ. Ρουμελιώτης
19:40-20:00 Μεταβολική αλκάλωση από διουρητικά. Πόσο επικίνδυνη είναι;
Κ. Αδαμίδης
20:00-20:20 Μεταβολική οξέωση στη ΧΝΝ τελικού σταδίου υπό εξωνεφρική κάθαρση
Γ. Κουτρούμπας
20:20-20:40 Σχόλια – Παραδείγματα
Σ. Παναγούτσος
21:30 Δείπνο

logo conferreSA
Stavrou Niarchou Ave., Mares Position
GR455 00 Pedini, Ioannina, GREECE

Tel. +30 26510 68610 | Fax. +30 26510 68611
E-mail: info@conferre.gr | Website: www.conferre.gr

You are receiving this email because
You have been registered in one of the congresses/events of "CONFERRE SA"

If you wish to unsubscribe from our newsletter, click here