Συνέδρια

Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο της Οφθαλμολογικής Εταιρείας Κεντρικής Ελλάδας

Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο της Οφθαλμολογικής Εταιρείας Κεντρικής Ελλάδας

5, 6 και 7 Νοεμβρίου 2021

Larissa Imperial, Λάρισα

www.oeke-congress.gr

Με εκτίμηση για το VOYAGER TRAVEL & CONGRESS

Πάρις Παπαϊωάννου

VOYAGER TRAVEL & CONGRESS

Vas. Irakleiou 26, 546 24, Thessaloniki, GR

T: +30 2310 250401, F: +30 2310 250418

e-mail: congress-secretary@voyagertravel.gr
website: www.voyagertravel.gr