Ανακοινώσεις

Επιστολή Προέδρου ΕΟΜ

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 5 Τ.Σ.Μ_23PROC012468880_6Ψ4Μ465ΓΛΖ-Α99

Σύνδεσμος

Σας αποστέλλουμε συνημμένα επιστολή του Προέδρου του Ε.Ο.Μ. Καθηγητή Γ. Παπαθεοδωρίδη με θέμα “Ενημέρωση μελών του συλλόγου σας για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ε.Ο.Μ.”

Με εκτίμηση,

Τμήμα Β’ Διοικητικού – Οικονομικού

Τηλ.: 213 2027019, -020, -025

Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων

Αν. Τσόχα 5, 11521, Αθήνα

Hellenic Transplant Organization 

An. Tsoha 5, 11521, Athens, Greece

T: +30-213-2027000-1