Συνέδρια

Επείγουσα Ανακοίνωση Αναβολής | 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοοικογενειακής και Έμφυής Βίας

Η Επιστημονική και η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου αποφασίζει τη χρονική αναβολή και τον επανασχεδιασμό του

1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ενδοοικογενειακής και Έμφυλης Βίας.

*Όσοι πραγματοποίησαν και ολοκλήρωσαν την Εγγραφή τους θα υπάρξει διαδικασία επικοινωνίας και επιστροφής χρημάτων.

**Η Επιστημονική & Οργανωτική Επιτροπή θα επικοινωνήσει με τους συγγραφείς των Εργασιών που υποβλήθηκαν.