Θέσεις Εργασίας

Επαγελματικές Ευκαιρίες για Eιδικούς Παθολόγους/Γενικούς Ιατρούς στη Λεμεσό

Ιατροί Πρώτων Βοηθειών

θέσεις εργασίας για Γενικούς Ιατρούς και Ειδικούς Παθολόγους οι οποίοι/ες πρόκειται να απασχοληθούν στο Τμήμα Πρώτων Βοηθειών της μεγαλύτερης και πιο αναγνωρισμένης ιδιωτικής κλινικής στην Κύπρο.