Θέσεις Εργασίας

Επαγελματικές Ευκαιρίες για Eιδικούς Δερματολόγους στη Λάρνακα

Grecruitment_Θέση Ειδικού Δερματολόγου

Στο παρόν μήνυμα επισυνάπτω μία αγγελία που αφορά θέσεις εργασίας για Ειδικούς Δερματολόγους, οι οποίοι/ες πρόκειται να απασχοληθούν σε σύγχρονο δερματολογικό κέντρο στη Λάρνακα. Το δερματολογικό κέντρο προσφέρει μεταξύ άλλων υπηρεσίες Αισθητικής Δερματολογίας.

Στα συνημένο αρχείο υπάρχουν οι απαραίτητες πληροφορίες για τις συνθήκες εργασίας, τις αρμοδιότητες και τις απολαβές,

Με εκτίμηση,

Νικολέτα Δάικου.