Ανακοινώσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00230

Σας επισυνάπτουμε την προκήρυξη για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών “Καρδιαγγειακή Νόσος”, της Ιατρικής σχολής ΑΠΘ

Ευχαριστούμε

Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Msc-Cardiovascular Disease

Δέσποινα Φράγγου

τηλ. επικ. 2310991485, 2313323709