Συνέδρια

ΕΝΔΟΡΑΜΑ 21- ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΕΝΔΟΡΑΜΑ21_ΔΤ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Θα ήθελε να σας ενημερώσω ότι η ημερομηνία διεξαγωγής του συνεδρίου μετατέθηκε για 18-20/02/22.

Επισυνάπτω την σχετική αναγγελία και αντίστοιχο δημιουργικό.

Παρακαλώ για τις ενέργειές σας.

Με εκτίμηση,

Δήμητρα Αλεξοπούλου

Γραμματεία Συνεδρίου

https://www.endorama.gr/

206 Maizonos Street | Patras 26222 – GR

Τ: +30.2611.100410