Συνέδρια

Εκδήλωση Ενημέρωσης Σπουδών ΕΠΚ στην Αθήνα 15/05 – Study in Cyprus Medicine/ Dentistry/ Veterinary/ Health Sciences

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ:

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνει εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη, 15 Μαΐου 2024 στο ξενοδοχείο NJV Athens Plaza (Πλατεία Συντάγματος) στις 19:00μμ .

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση για τις Σχολές Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής και του Τμήματος Επιστημών Υγείας. Επιπρόσθετα θα δοθούν πληροφορίες για τη στέγαση, τη διαδικασία εισαγωγής, τη φοιτητική ζωή και τις διεθνείς αναγνωρίσεις του Πανεπιστημίου.

Στην εκδήλωση θα παρευρίσκεται η Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής, Καθ. Elizabeth Johnson, η οποία θα προσφέρει χρήσιμες συμβουλές σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και συνέντευξης.

Υποβολή Αιτήσεων

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι υποψήφιοι/ες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2024. Παράκληση να έχουν μαζί τους το απολυτήριο Λυκείου και λοιπά συνοδευτικά έγγραφα.

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στα ελληνικά. Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής.

INVITATION:

European University Cyprus is organizing an information event in Athens on Wednesday, May 15th 2024, at the NJV Athens Plaza Hotel at 7:00 PM.

During the event, there will be a presentation on the Schools of Medicine, Dentistry, Veterinary, and the Department of Health Sciences.

Additionally, information will be provided about housing, the admissions process, student life, and the university’s international recognitions.

The Dean of the Medical School, Prof. Elizabeth Johnson, will be present at the event to offer valuable advice to potential students and their families regarding the application and interview process.

Candidates can submit their application for admission for the Fall Semester of 2024 during the event (Required documents HERE).

The event will be conducted in Greek. RSVP is required.

Please do not hesitate to contact me for further information.

Kind regards,

Marianna Dayioukla ΜΒΑ, ΜΑ

Business Development Specialist
Marketing & Communications Office

T: +357 22713012  |  E: m.dayioukla@euc.ac.cy

W: www.euc.ac.cy