Ανακοινώσεις

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | Μοριοδοτούμενο πρόγραμμα από το Πανεπιστήμιο Πατρών- 4oς Κύκλος

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
2 ΜΟΡΙΑ | 450  Ώρες  |  9 μήνες |  18,5 ECTS

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΙΤΗΣΗ

Περίοδος Μαθημάτων: 28/05/2024– 15/03/2025
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: – 13/05/24 (εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις)
ΜΟΡΙΑ: 2   |   ECTS: 18,5 ΜΟΝΑΔΕΣ
Διάρκεια Προγράμματος: 450 ώρες – 9 μήνες
Μέθοδος υλοποίησης: Εξ αποστάσεως
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Βουτσινάς Βασίλειος, Καθηγητής, Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πατρών

Στοιχεία επικοινωνίας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν επιπλέον πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πατρών (https://kedivim.upatras.gr/cooperatedcourse/dioikisi-monadon-ygeias/) και της ιστοσελίδας του Taseis ΚΔΒΜ (www.taseism.gr) ή στα τηλέφωνα του Taseis 2103310240 & 2103310241 (ωράριο επικοινωνίας: 9.00 – 19.00) και στα email edu@taseism.gr)

Σκοπός προγράμματος

Ο κύριος σκοπός του προγράμματος «Διοίκηση Μονάδων Υγείας» είναι η προετοιμασία στελεχών του τομέα της υγείας, μέσα από την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων διοίκησης για τη στελέχωση μονάδων υγείας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Στόχος του προγράμματος είναι οι επιμορφούμενοι να γνωρίσουν τις βασικές θεωρητικές έννοιες στο χώρο της διοίκησης της υγείας, να μάθουν να εφαρμόζουν ένα συνολικό σχέδιο αξιολόγησης των μονάδων υγείας, βάσει ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας, για την αποτίμηση του υγειονομικού έργου, να εκπονούν και να ερμηνεύουν κατάλληλες ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες, να αναγνωρίζουν το ρόλο τόσο των ανώτερων όσο και των λοιπών διοικητικών στελεχών, τη σημασία της διοίκησης ανθρώπινων πόρων, της ηγεσίας, αλλά και του γενικότερου «κλίματος» της μονάδας υγείας, να διερευνούν τις ευκαιρίες και να δράττονται αυτών, αλλά και να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που εμφανίζονται στο σύστημα υγείας. Επιπρόσθετα, οι επιμορφούμενοι θα εξοικειωθούν με τις βασικές θεωρητικές έννοιες των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, με έμφαση στα πληροφοριακά συστήματα υγείας.

Θεματικές Ενότητες

Το αναλυτικό περιεχόμενο του προγράμματος έχει δομηθεί κατά τρόπο που να καλύπτονται οι γνώσεις και να καλλιεργούνται οι δεξιότητες που θεωρείται αναγκαίο να διαθέτουν οι επιμορφούμενοι ώστε να συμβάλουν στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη, στη διοίκηση και την αναβάθμιση των σύγχρονων μονάδων υγείας. Στη συνέχεια παρατίθενται συνοπτικά οι ενότητες του προγράμματος.

 1. Διοίκηση Υπηρεσιών- Διοίκηση Μονάδων Υγείας
 2. Ειδικά θέματα Διοίκησης Μονάδων Υγείας
 3. Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Ηγεσία στις Μονάδες Υγείας
 4. Ειδικά θέματα Υγείας
 5. Θέματα Ψυχικής Υγείας στον Επαγγελματικό Χώρο
 6. Ποσοτικές / Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας, Μεθοδολογίες Ερευνών Υγείας
 7. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας
 8. Διαχείριση Ποιότητας,  Αξιολόγηση Μονάδων Υγείας
 9. Μελέτη περιπτώσεων

Σε ποιους απευθύνεται

 • σε εν δυνάμει εργαζόμενους ή εργαζόμενους/στελέχη υπηρεσιών υγείας, Α΄ και Β΄ βαθμού (ΠΕ, ΤΕ),
 • σε Προϊσταμένους, Υποδιευθυντές, Διευθυντές και σε όσους απασχολούνται σε Διευθύνσεις/Τμήματα Προσωπικού Υπηρεσιών Υγείας,
 • σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων υγείας και σε στελέχη υγείας που επιθυμούν να αποκτήσουν επιπλέον μοριοδότηση για την ένταξη τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σχετικό περιεχόμενο,
 • σε υπαλλήλους/στελέχη οι οποίοι από θέση ευθύνης εποπτεύουν, συντονίζουν ή είναι υπεύθυνοι ομάδων και έργων σε υπηρεσίες υγείας,
 • σε οικονομολόγους και αποφοίτους διοίκησης επιχειρήσεων που επιθυμούν να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους σε θέματα διοίκησης μονάδων υγείας,
 • σε άτομα που επιθυμούν να ενταχθούν στον χώρο της διοίκησης μονάδων υγείας.

Μεθοδολογία & Αξιολόγηση

Το πρόγραμμα υλοποιείται ολοκληρωτικά με την προσέγγιση της ασύγχρονης, εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Με αυτόν τον τρόπο, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα ενός ευέλικτου προγραμματισμού της μελέτης τους, ανάλογα με τις προσωπικές τους συνθήκες και ανάγκες. Επιπλέον, οι επιμορφούμενοι έχουν μόνιμη και διαρκή πρόσβαση στο υλικό μελέτης, που επιτρέπει την επαναληπτική μελέτη και επεξεργασία του υλικού.

Εγγραφή: Για την εγγραφή σας απαιτείται να υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση (ΑΙΤΗΣΗ). Κατόπιν τηλεφωνικής επιβεβαίωσης απο τον συνεργαζόμενο φορέα Taseis Management οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους πρέπει να αποστείλουν στο email edu@taseism.gr φωτοτυπία ταυτότητας, αποδεικτικό κατάθεσης καθώς και το δικαιολογητικό που βεβαιώνει την ιδιότητα η οποία δίνει δυνατότητα έκπτωσης (εφόσον υπάρχει).

Οι Τραπεζικοί λογαριασμοί κατάθεσης για το πρόγραμμα είναι:

 • Αlpha Bank
  102002320003785
  ΙBAN: GR8801401020102002320003785
 • Τράπεζα Πειραιώς
  5049037411229
  ΙBAN: GR9401720490005049037411229
 • Eurobank
  00260105320200331774
  IBAN: GR3002601050000320200331774
 • Δικαιούχος: TASEIS MANAGEMENT ΕΠΕ

  Αιτιολογία κατάθεσης: Δ.Μ.ΥΓΕΙΑΣ – ΠΑΤΡΩΝ – ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ