Συνέδρια

Διεθνές Συνέδριο Γενικής Χειρουργικής-5o Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Χειρουργικής, 25-27 Σεπτεμβρίου 2020, Πτολεμαΐδα

Program_GR 21.9

Αγαπητοί κ.κ.,

Στο πλαίσιο της διεξαγωγής του Διεθνούς Συνεδρίου Γενικής Χειρουργικής-5oυ Πανελλήνιου Συνεδρίου Γενικής Χειρουργικής, σας επισυνάπτουμε το τελικό πρόγραμμα του Συνεδρίου.

Θα σας παρακαλούσαμε όπως το αναρτήσετε στην ιστοσελίδα του Συλλόγου σας και όπως ενημερώσετε τα μέλη σας αναφορικά με τη διεξαγωγή του Συνεδρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου https://eegx2020.gr/

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.

Με εκτίμηση,

Γραμματεία Συνεδρίου

Βασ. Ηρακλείου 47 | Τ.Κ. 54623 | Θεσσαλονίκη
τηλ.: 2310 226 250, 2310 219 407, φαξ: 2316 009 072
e-mail: conference1@premium-events.gr
fb: Premium Events

www.premium-events.gr