Συνέδρια

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 13 & 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 13 & 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών στις 13 και 14 Δεκεμβρίου, 2019