Συνέδρια

Δελτίο Τύπου:5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναζωογόνησης και Αντιμετώπισης Επείγοντος Περιστατικού

Δελτίο Τύπου 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΕΚΑΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Αξιότιμες Κυρίες, Αξιότιμοι Κύριοι,
με χαρά σας προσκαλούμε στο «5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναζωογόνησης και Αντιμετώπισης Επείγοντος Περιστατικού», με θέμα «Η αναζωογόνηση συναντά όλες τις ειδικότητες», που θα πραγματοποιηθεί στις 7-9 Οκτωβρίου του 2021.
Για να διασφαλίσουμε την προστασία όλων των συνέδρων, το συνέδριο θα είναι φέτος διαδικτυακό, αλλά θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να εξασφαλίσουμε τη διαδραστικότητα και την ανταλλαγή επιστημονικών απόψεων. Έτσι, προσβλέπουμε στην ενεργητική σας συμμετοχή γιατί η κλινική και ερευνητική σας εμπειρία θα συμβάλλουν σημαντικά στην επιτυχία του Συνεδρίου.
Το «5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναζωογόνησης και Αντιμετώπισης Επείγοντος Περιστατικού» οργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης με την επιστημονική υποστήριξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αναζωογόνηση» της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν περιλήψεις εργασιών για Προφορική ή Αναρτημένη Ανακοίνωση στο «5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναζωογόνησης και Αντιμετώπισης Επείγοντος Περιστατικού» το αργότερο έως 3 Σεπτεμβρίου 2021.
Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τις Οδηγίες συγγραφής και υποβολής Περιλήψεων εργασιών παρακαλούμε πατήστε ακολούθως

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Ιατροί & λοιποί επαγγελματίες υγείας 50 €
Φοιτητές Ιατρικής, Νοσηλευτικής (ΠΕ-ΤΕ) και Μαιευτικής (ΠΕ-ΤΕ) Δωρεάν 200 θέσεις
*Οι προπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να προσκομίσουν φοιτητική ταυτότητα σε ισχύ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Αναφορικά με τις γενικές πληροφορίες στο πλαίσιο του Συνεδρίου, μπορείτε να ενημερώνεστε στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου η οποία θα ανανεώνεται συνεχώς.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ