Ανακοινώσεις

Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΙΤΡΟΥ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΙΑΤΡΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ_ ΨΖΒΑ46907Ξ-77Ι (1)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΝΑΝ   (1) ΙΑΤΡΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ  ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , ΓΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΣΤΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΤΟΥ Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ  «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝTΕΛΕΗΜΩΝ», ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΩΝ ,