Ανακοινώσεις

Απ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΜΣ “ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΙΔΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ” 2024-2025

ΔΙΑΥΓΕΙΑ_ΠΜΣ ΕΕΘΠΕΝ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_2024-25 – ΠΑΡΑΤΑΣΗ Φ

Επισυνάπτω την προκήρυξη για την  παράταση υποβολής αιτήσεων  του ΠΜΣ “ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΙΔΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ” 2024-2025  έως 05/09/2024.

Πλέον είναι ανοικτό και για παρακολούθηση από απόσταση (διαδικτυακά)

Πληροφορίες και ημερομηνίες παρέχονται στην αφίσα και στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://eicca.med.uoc.gr

Julieta Perez

PICU, University Hospital of Heraklion

Medical School, University of Crete, Greece

Tel: 0030-2810-392119

Inst e-mail: julietaperezg@med.uoc.gr