Θέσεις Εργασίας

Από το Ιατρικό Κέντρο Γουβών (Ηράκλειο Κρήτης)

« Από το Ιατρικό Κέντρο Γουβών (Ηράκλειο Κρήτης) ζητούνται Ιατροί Παθολόγοι, Γενικοί Ιατροί ή άνευ ειδικότητας για την περίοδο Μάιο-Οκτώβριο του 2022.
Απαραίτητα προσόντα: Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (επιπλέον προσόν θα θεωρηθεί η γνώση και άλλων ξένων γλωσσών).

Προσφέρονται:

Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών.
Διαμονή και διατροφή.
Αποστολή βιογραφικών στο email : plumg@otenet.gr
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6944332870 »