Ανακοινώσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ (ΑΧΕΠΑ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ 22.9.2020 6ΩΧΑ469064-1ΞΓ-1

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την « ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ  (ΑΧΕΠΑ)» και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Γραφείο Προσωπικού στα τηλέφωνα 2313 303-771 & 2313 303-787