Ανακοινώσεις

Αποστολή προκήρυξης 5 θέσεων ιατρών κλάδου ΕΣΥ του ΓΝ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ_5027_6.3.2024

Αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα.

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 5027/6.3.2024 (ΑΔΑ: ΨΗ0Φ4690ΩΑ-ΔΧΓ) προκήρυξη 5 θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ»

Από το Τμήμα Προσωπικού

Μαρία Καραγεώργη

Γ.Ν. «Ασκληπιείο Βούλας»

Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Τηλ.: 213-216.3021

e-mail: proswpiko4@asklepieio.gr