Ανακοινώσεις

Αποστολή προκήρυξης 5 θέσεων ιατρών κλάδου ΕΣΥ του ΓΝ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ_ ΤΕΛΙΚΗ ΜΕ ΑΔΑ

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 4609/10.3.2023 (ΑΔΑ: 93294690ΩΑ-9ΡΓ) προκήρυξη 5 θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ», για ενημέρωσή σας

Μαρία Καραγεώργη

Γ.Ν. «Ασκληπιείο Βούλας»

Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Τηλ.: 213-216.3021

e-mail: proswpiko4@asklepieio.gr