Ανακοινώσεις

Αποστολή προκήρυξης 4 θέσεων του κλαδου ιατρών ΕΣΥ του ΓΝ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ _ ΓΝ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα.

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 268/9.2.2021 (ΑΔΑ: ΨΘΒ44690ΩΑ-Ο4Γ) προκήρυξη 4 θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ», για ενημέρωσή σας και ενημέρωση των μελών σας .

Σας ευχαριστούμε,

Από το Τμήμα Προσωπικού

Γ.Ν. «Ασκληπιείο Βούλας»